Thời gian mua vé máy bay 30/4 – 1/5 là trước 2 tuần trở lên, tuy nhiên bạn sắp xếp được giờ ngày giờ bay cụ thể thì mua trước 1 tháng sẽ book được giá thấp nhất, và giờ bay đẹp nhất.

0918 234 072 – 0908 380 888 – 0908 380 888 – 0908 380 888

​Vé máy bay ngày lễ 30/4 - 1/5

​Vé máy bay ngày lễ 30/4 – 1/5