Thanh toán

Thanh toán tại phòng vé
Sau khi đặt vé thành công quý khách đến phòng vé để thanh toán.
Thanh toán tại cơ quan/ nhà riêng
Nhân viên bán vé sẽ giao vé miễn phí & thu tiền tại nhà hoặc cơ quan theo địa chỉ Quý khách cung cấp.
Thanh toán qua hệ thống ngân hàng
Quý khách có thể thanh toán cho chúng tôi bằng cách chuyển khoản trực tiếp tiền mặt tại ngân hàng hoặc chuyển qua thẻ ATM tại cây ATM hoặc chuyển qua internet banking. Liên hệ : 0908 380 888
Lưu Ý: Quý khách nên chuyển khoản cùng hệ thống ngân hàng.