Thời gian mua vé máy bay 30/4 - 1/5 là trước 2 tuần trở lên, tuy nhiên bạn sắp xếp được giờ ngày giờ bay cụ thể thì mua trước 1 tháng sẽ book được giá thấp nhất, và giờ bay đẹp nhất.

0918 234 072 – 0916 234 072 – 0916 134 072 – 0912 777 320